Žáci 7. třídy se zúčastnili projektového dne s Bioskopem – vědeckým výukovým centrem MU na Kampuse v Bohunicích. Během dvou navazujících kurzů si žáci vyzkoušeli práci s mikroskopem,  metody tvorby dočasných preparátů, porovnali rozdíly mezi rostlinou a živočišnou buňkou a pozorovali některé organely v buňce. V druhé části si žáci seznámili se základními principy genetiky, co je to DNA a jak jsou překládány informace do stavby organismů. Vyzkoušeli si i postup izolace DNA z cibule a pomeranče. Během celého dne žáci prokazovali dobré znalosti z přírodopisu a byli velmi aktivní v plnění samostatných úkolů.