Výtvarná výchova:

pracovní oděv

tužky 1,2,3

igelitová podložka na ochranu lavice (velikost 50 x 130 cm)

štětce (2 kulaté velikost 6,8 a 2 ploché štětce 10, 6)

lepidlo v tyčince 10 g

nůžky 18 cm

vodové barvy

bavlněný hadřík na čištění štětců

kelímek na vodu

nelámavé pastelky 12 barev

kovové ořezávátko

plastická guma + obyčejná guma

Sešity:

Přírodopis: 1x č.440

Dějepis: 1x č.444

Fyzika: 1x č.440

Pracovní činnosti: 1x č.524

Výchova ke zdraví: 1x 424

Výtvarná výchova: 1x 524

Český jazyk: 2x 544, 1x 644

Anglický jazyk: 1x 544, 1x 644

Občanská výchova: 1x 524

Zeměpis: 1 x 440

Matematika: 1x 444, 1x 440, 1x 544

Hudební výchova: notový sešit

Německý jazyk: 1x 544, 1x 524, 1x 644

Geometrie: pravítko s ryskou, pravítko 30 cm, kružítko, úhloměr, tužka č. 2 a 3

 

x – velikost sešitu: 5 (formát A5 – malý), 4 (formát A4 – velký)

y – počet listů: 4 (40 listů – silný), 2 (20 listů – slabý)

z – vzor: 0 (čistý), 4 (linkovaný – úzké linky), 5 (čtverečkový – malé čtverečky)