Upozorňujeme rodiče, že ve škole se vyskytly vši.


Proč k nám? Protože …

·         individuálně přistupujeme k žákům v menších třídních kolektivech, výuka od 1. do 7. třídy

·         realizujeme interaktivní výuku (využití interaktivních tabulí a tabletů)

·         podporujeme aktivní vzdělávání žáků (činnostní učení, které podněcuje aktivitu a logické myšlení žáků, učení v souvislostech)

·         realizujeme projektové výuky (školní a třídní projekty)

·         účelně využíváme volný čas (zájmové aktivity, výuka ZUŠ Orchidea, mimoškolní akce)

·         vyučujeme anglický jazyk od 1. ročníku, v 1. - 5. ročníku nepovinný předmět - konverzace v anglickém jazyce, příprava na mezinárodní certifikáty Cambridge English -             Young English Learners

·         žáci mají výborné podmínky pro podporu rozvoje tělovýchovy a sportu, kurzy plavání, bruslení a lyžování

·         podporujeme všestranný tělesný rozvoj dětí - posílení hodin TV v 2. a 3. ročníku

·         po vyučování pobíhá atletická přípravka vedená zkušenými trenéry SG Ludvíka Daňka

·         každoročně pořádáme projekt Týden zdraví, Školní olympijský týden, letní a zimní školy v přírodě

·         podporujeme výchovu ke zdravému životnímu stylu, aktivně podporujeme prevenci sociálně patologických jevů – besedy s odborníky, vzdělávací pořady pro žáky

 

Organizace školního roku:

Zahájení školního roku:

pondělí 2. září 2019

Ukončení vyučování v 1. pololetí:

 30. ledna 2020

Ukončení vyučování v 2. pololetí:

 30. června 2020

Třídní schůzky:

 17. září 2019 v 16 hod. schůzka pro rodiče 1. a 4. třídy

24. září 2019 třídní schůzky pro rodiče 2., 3., 5., 6. a 7. třídy

14. ledna 2020 třídní schůzky pro rodiče 1. - 7. třída

Hovorové hodiny:

12. listopadu 2019 14:00 - 17:00 hod.

14. dubna 2020 14:00 - 17:00 hod.

9. června 2020 14:00 - 17:00 hod.

 

Prázdniny:

podzimní prázdniny      29. - 30. října 2019

vánoční prázdniny        23. prosince 2019 - 3. ledna 2019

pololetní prázdniny       31. ledna 2020

jarní prázdniny            17. - 23. února 2020

velikonoční prázdniny   9. dubna 2020