Projekt

PREVENCE ŠKOLNÍ

NEÚSPĚŠNOSTI NA

ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH VE

MĚSTĚ BRNĚ

 

 je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt bude plošně podporovat kvalitu a proinkluzivnost základního vzdělávání ve
městě Brně.

 

 

 

 

EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a investiční fondy

 

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

 

Šablony pro ZŠ Brno, Botanická REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU:

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003562

je spolufinancován Evropskou unií.

Podpora rozvoje čtenářské a matematické gramotnosti, kvalitnější vzdělávání dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem a podpora společného vzdělávání. Podpora osobnostního a sociálního rozvoje pedagogů, sdílení zkušeností a personální podpora škol.

 

 

 

 

EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a investiční fondy

 

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

 

Besedy s rodiči