Informace k zahájení školního roku 2019/2020

 

Zahájení nového školního roku pro žáky 2. – 7. ročníku proběhne v pondělí 2. září 2019 v 7. 55 hodin v jednotlivých třídách. Po první vyučovací hodině (8.45 hod.) půjdou žáci domů.

 

Slavnostní zahájení školní docházky žáků 1. ročníku bude rovněž v pondělí 2. září 2019 od 9.00 hodin v učebně 1. ročníku (2. patro, přístup do třídy je průchodem přes 3. patro ZŠ po schodišti do 2. patra).

 

Rodiče s prvňáčky se sejdou ve vestibulu školy nejpozději v 8.45 hod., zde si je v 8.50 hod. vyzvedne třídní učitelka a dovede je do třídy.

 

První den si žáci přinesou přezůvky, psací potřeby, sešit na poznámky, a pokud chtějí vlastní zámek, tak zámek k šatní skříňce. Nově nastupující žáci, kteří do naší školy přestoupili, si převezmou učebnice.

 

Obědy budou 2. září 2018 vydávány v době od 11.00 – 11. 30 hodin.

 

Provoz školní družiny bude zahájen v pondělí 2. 9. 2019 v době od 9.00 do 16.30 hodin. Od úterý 3. 9. 2019 začne pravidelný provoz, tzn., že bude probíhat už i ranní provoz v době 6.30 - 7.30 hodin. Před umístěním dítěte do ŠD je nutné dítě k docházce přihlásit prostřednictvím zápisního lístku, který rozdají dětem vychovatelky ŠD v pondělí 2. 9. 2019. nebo na školním webu.

 

Vyučování v prvním školním týdnu bude realizováno takto:

 

 

Po 2.9.

Út 3. 9.

St 4. 9.

Čt 5. 9.

Pá 6. 9.

1.ročník

Slavnostní zahájení

2 hodiny

3 hodiny

3 hodiny

4 hodiny

2.ročník

1 hodina

4 hodiny

4 hodiny

4 hodiny

4 hodiny

3.ročník

1 hodina

4 hodiny

4 hodiny

4 hodiny

4 hodiny

4.ročník

1 hodina

4 hodiny

4 hodiny

4 hodiny

4 hodiny

5.ročník

1 hodina

4 hodiny

4 hodiny

4 hodiny

4 hodiny

6.ročník

1 hodina

4 hodiny

5 hodin

5 hodin

5 hodin

7.ročník

1 hodina

4 hodiny

5 hodin

5 hodin

5 hodin

 

V pondělí - středu budou žáci pracovat ve třídách se svými třídními učiteli, od středy 4. 9. učíme podle rozvrhu hodin v 6.-7. ročníku, od čtvrtka 5. 9. učíme dle rozvrhu hodin v 1.-5. ročníku.

 

Organizace vyučovacího dne viz školní řád.