vzorova_skola_logo.jpg

Vážení rodiče,

vzhledem ke slučování škol od 31.8. bych vás ráda informovala o těchto skutečnostech:

  1. Pracovní doba v srpnu – vedení školy bude přítomno 3.8. , a poté od 17.8. každý den. Telefon na ZŘŠ je 777 861 340. Od 10.8. bude ve škole přítomna hospodářka školy paní Havlíčková, tel. 541 212 013. Od úterý 25.8. jsou ve škole přítomni všichni učitelé.

Veškeré vyřizování prosím směřujte na dopolední hodiny, volejte předem.

  1. Do 31.8. budou určitě fungovat webové stránky školy a e-mailové adresy učitelů. Po tomto

datu lze předpokládat transformaci na webové stránky ZŠ Staňkova. Předpokládáme také, že technicky nebude možné tuto transformaci uskutečnit ze dne na den.

 

Organizační pokyny k nástupu dětí do školy vyvěsíme v posledním týdnu srpna.

Mgr.Hana Pokorná, ZŘŠ

 

 

Vážení  rodiče,


v návaznosti na dopis ministra školství, mládeže a tělovýchovy Roberta Plagy  ze dne 17. 6. 2020 dochází k uvolnění mimořádných opatření ve vztahu ke školám od 22. 6. 2020 takto:
třídní učitelé mohou pořádat tradiční školní akce společenského charakteru, které se váží k závěru školního roku. Akcí se mohou účastnit všichni žáci bez příznaků onemocnění. Covid – 19. Žáci, kteří se dosud běžně neúčastnili výuky, musí po příchodu odevzdat třídní učitelce čestné prohlášení podepsané rodiči.
22. - 23. 6.proběhne výměna učebnic. Nové učebnice dostanou pouze žáci, jejichž rodiče sdělili škole, že dítě bude pokračovat v docházce. Ti, kteří se přihlásí dodatečně, dostanou učebnice v září. Žáci, kteří se běžně výuky neúčastní, si učebnice donesou osobně. V případě, že budou pokračovat v docházce do naší školy v dalším roce, si odnesou nové učebnice, popř. věci, které mají ještě ve škole. Do 25. 6. 2020 je nutné vyklidit skříňky v šatně.
nezapomeňte v případě zájmu poslat souhlas s nákupem pracovních sešitů do 25.6.
vysvědčení bude předáno žákům v pátek 26.6. 2020 od 7,55 hod, předávání se mohou účastnit všichni žáci. Nevyzvednutá vysvědčení lze vyzvednout v průběhu prázdnin v úřední den
Po předávání vysvědčení proběhne focení tříd. Fotografie vám zašlou třídní učitelky e-mailem.
Pro vzdělávací aktivity ve škole se do konce školního roku nic nemění (tedy stále platí omezení počtu na 15, neměnnost skupin u 1. stupňů apod.).
Režim školy o prázdninách:
Od 1.7. – 14. 8. 2020 bude úředním dnem vedení školy vždy pondělí od 8 do 12h.
Od 17. 8. 2020 bude ve škole ZŘŠ  Mgr. H. Pokorná denně od 8 do 13h.
V případě nutnosti jsme na telefonu – viz kontakty.
Vážení rodiče, děkujeme Vám za spolupráci a podporu v průběhu školního roku. Přejeme Vám hezké léto a mnoho nezapomenutelných zážitků s Vašimi dětmi.
                        pedagogický kolektiv ZŠ


Vážení rodiče, školní provoz v naší škole začne opět od 25.5.2020,potřebné informace najdete v materiálu Pokyny pro provoz a organizaci školy do konce školního roku 2019/2020, který je uložen v Dokumentech ke stažení.


Vážení rodiče,

po dobu vyhlášení karantény na celém území ČR, pracují všichni pedagogičtí zaměstnanci home office a budou komunikovat  s rodiči i žáky elektronicky ze služebních e-mailových adres. Nadále sledujte zadávání učeb. látky na školním webu v sekci jednotlivých tříd.  Ředitelku školy můžete kontaktovat na e-mailu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , zástupkyni ŘŠ Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Telefonický kontakt pro neodkladné případy je 777 861 340.

Žádosti o ošetřovné při péči o dítě zasílejte k potvrzení na uvedený e-mail ředitelce školy, bude vyřízeno elektronicky.


 Vážení rodiče,

v návaznosti na další mimořádná opatření, které učinila dnes vláda ČR Vám sdělujeme, že od zítřka 11. 3. 2020 je naše škola uzavřena, a to do odvolání. Veškeré informace Vám budou rozesílány třídními učitelkami e-mailem včetně zadávání úkolů pro domácí práci dětí.Více zde.


Upozorňujeme rodiče, že ve škole se vyskytly vši.


Proč k nám? Protože …

·         individuálně přistupujeme k žákům v menších třídních kolektivech, výuka od 1. do 7. třídy

·         realizujeme interaktivní výuku (využití interaktivních tabulí a tabletů)

·         podporujeme aktivní vzdělávání žáků (činnostní učení, které podněcuje aktivitu a logické myšlení žáků, učení v souvislostech)

·         realizujeme projektové výuky (školní a třídní projekty)

·         účelně využíváme volný čas (zájmové aktivity, výuka ZUŠ Orchidea, mimoškolní akce)

·         vyučujeme anglický jazyk od 1. ročníku, v 1. - 5. ročníku nepovinný předmět - konverzace v anglickém jazyce, příprava na mezinárodní certifikáty Cambridge English -             Young English Learners

·         žáci mají výborné podmínky pro podporu rozvoje tělovýchovy a sportu, kurzy plavání, bruslení a lyžování

·         podporujeme všestranný tělesný rozvoj dětí - posílení hodin TV v 2. a 3. ročníku

·         po vyučování pobíhá atletická přípravka vedená zkušenými trenéry SG Ludvíka Daňka

·         každoročně pořádáme projekt Týden zdraví, Školní olympijský týden, letní a zimní školy v přírodě

·         podporujeme výchovu ke zdravému životnímu stylu, aktivně podporujeme prevenci sociálně patologických jevů – besedy s odborníky, vzdělávací pořady pro žáky

 

Organizace školního roku:

Zahájení školního roku:

pondělí 2. září 2019

Ukončení vyučování v 1. pololetí:

 30. ledna 2020

Ukončení vyučování v 2. pololetí:

 30. června 2020

Třídní schůzky:

 17. září 2019 v 16 hod. schůzka pro rodiče 1. a 4. třídy

24. září 2019 třídní schůzky pro rodiče 2., 3., 5., 6. a 7. třídy

14. ledna 2020 třídní schůzky pro rodiče 1. - 7. třída

Hovorové hodiny:

12. listopadu 2019 14:00 - 17:00 hod.

14. dubna 2020 14:00 - 17:00 hod.

9. června 2020 14:00 - 17:00 hod.

 

Prázdniny:

podzimní prázdniny      29. - 30. října 2019

vánoční prázdniny        23. prosince 2019 - 3. ledna 2019

pololetní prázdniny       31. ledna 2020

jarní prázdniny            17. - 23. února 2020

velikonoční prázdniny   9. dubna 2020

 

 

 

 

 

 

Go to top