vzorova_skola_logo.jpg

 Mimoškolní aktivity 

ANGLIČTINA

Konverzace AJ 1. ročník 

Konverzace AJ 2. ročník 

Konverzace AJ 3. ročník 

Konverzace AJ 4. ročník 

Konverzace AJ 5. ročník 

Konverzace AJ 6. ročník

Konverzace AJ 7. ročník

NĚMČINA

Němčina hrou 3. – 5. ročník 

 DALŠÍ – čeština, hudebka, výtvarka, matika, přírodověda …

 

        Příprava na přijímací zkoušky na víceletá gymnázia ČJ/M 7. ročník (P. Břínková, K. Semotamová)

        Jak si zamilovat knihy 5. – 7. ročník (P. Břínková)

        Logická matematika 4. – 5. ročník (K. Semotamová) (logické úlohy a aktivity na rozvoj logického a kritického myšlení, příprava na přijímací zkoušky na víceletá gymnázia)

        Logopedie 1. – 3. ročník (P. Rudolfová)

(podpůrný kroužek pro děti s poruchami komunikačních schopností)

        Sborový zpěv 3. – 7. ročník (K. Semotamová)

        Hry pro osobnostní rozvoj 3. – 5. ročník (K. Veselská) úterý 7:00 – 7:45 (aktivity na rozvoj komunikace, soustředění a spolupráce

           Relaxace 6. – 7. ročník (K.Veselská) čtvrtek 7:15 – 7:45 (techniky pro odpočinek a zvládání stresu) 

        Výtvarka 1. – 3. ročník (M. Zámečníková)

(kreativitě se meze nekladou, různé výtvarné techniky a dílničky)

        Keramika v ŠD(L. Gáborová)

        Zdravotnický kroužek 4. – 7. ročník(K. Nováková)

(první pomoc, chování v krizových situacích,  nesmí chybět v lékárničce)

        Přírodovědecký kroužek 5. – 7. ročník (K. Nováková) (zkoumání přírody, jednoduché pokusy, propojuje všechny přírodovědné předměty)

 

        Malý přírodovědec  1. – 4. ročník (K. Nováková)(poznávání zvířat, stop a rostlin, jak se na svět dívat jinak)

 

SPORT

        Sportovní hry 1. – 2. ročník(P. Hubáček) –

(basketbal, fotbal, volejbal, florbal, házená, vybíjená)

        Sportovní hry 3. – 5. ročník(P.Hubáček)–

(basketbal, fotbal, volejbal, florbal, házená, vybíjená)

        Netradiční hry  1. – 2. ročník(P. Hubáček)–

(ringo, indiaca, faustball, bränball, ringet)

        Netradiční hry  3. – 5. ročník(P. Hubáček)–

(ringo, indiaca, faustball, bränball, ringet)

        Jóga I 1. – 3. ročník(P. Rudolfová)–

(osvojení základních jógových pozic hravou formou)

        Jóga II 4. – 7. ročník (P. Rudolfová)

 

        V rytmu 3. – 7. Ročník (V. Zavřelová) (základy tancování všech stylů)

 

 

 

Cambridge English

Cambridge English - Young Learners English

Zkoušky YLE=Young Learners English Test (Starters, Movers a Flyers) jsou určeny dětem od 7 do 12 let. Jsou strukturovány tak, aby je motivovaly k učení angličtiny. Děti při zkoušce mimo jiné omalovávají, kreslí a mluví s examinátorem, a to je baví. Školy po celém světě pomocí těchto zkoušek motivují děti ke studiu angličtiny a ukazují rodičům pokrok, kterého jejich děti dosahují. ZŠ Botanická již druhým rokem připravuje žáky na tyto zkoušky.

Pretesty přímo ve škole

V pondělí 12. února proběhnou u nás pretesty zkoušek YLE Starters, Movers a Flyers. Výsledky zkoušek nanečisto budou během měsíce.

Druhy zkoušek pro děti

YLE Starters - úroveň A0 (pre-A1) dle SERR

YLE Movers – úroveň A1 dle SERR

YLE Flyers – úroveň A2 dle SERR
 

Průběh zkoušky

Všechny úrovně YLE se skládají ze tří částí, tzv. Papers.

Paper 1 - Čtení a psaní

Paper 2 - Poslech

Paper 3 - Mluvený projev

Úroveň Starters: čtení a psaní (20 minut), poslech (přibližně 20 minut), mluvení (5 minut).

Úroveň Movers: čtení a psaní (30 minut), poslech (přibližně 25 minut) 3. mluvení (7 minut).

Úroveň Flyers: čtení a psaní (40 minut), poslech (přibližně 20 minut), mluvení (9 minut).

V celé zkoušce Cambridge English: Young Learners může dítě získat maximálně 15 bodů neboli erbů.

YLE Starters

Základní úroveň zkoušek pro děti od 7 let. Zkouška je určená pro úroveň CEFR pre-A1(někdy označováno jako A0). Děti si vytvářejí základy pro jazykovou výuku, učí se praktickým jazykovým dovednostem. Zkouška tak poskytuje spolehlivé a jednotné měřítko pro hodnocení poslechu, ústního projevu, čtení a psaní.

YLE Movers

Druhá úroveň zkoušek YLE je vhodná pro děti mezi 8 a 11 lety. Je dalším krokem k postoupení do vyšších úrovní. Zkouška je určená pro úroveň CEFR A1 a testuje komunikativní způsobilost v každé ze čtyř jazykových dovedností (čtení, psaní, slovní projev, poslech). Uchazeč na tomto stupni by se měl jazykově vyrovnat s řadou každodenních situací.

YLE Flyers

Třetí a nejnáročnější z testů byl navržen pro děti od 9 do 12 let Je srovnatelná s úrovní zkoušek KET a je tak prvním krokem k hlavnímu souboru mezinárodně uznávaných cambridgeských zkoušek pro mládež a dospělé. Zkouška je určená pro úroveň CEFR A2. Uchazeč na tomto stupni by se měl jazykově vyrovnat s řadou každodenních situací, které vyžadují použití angličtiny ve své zemi i v zahraničí, v kontaktu s rodilými mluvčími angličtiny i cizinci. Měl by být schopen číst jednoduché články a psát dopisy.

Certifikát a platnost

Po absolvování všech částí testu získává každé dítě mezinárodní certifikát.
Zkouška je oficiálně uznávána po celém světě. Certifikát, o jejím složení, potvrzuje jazykové znalosti pro případné další studium a má celoživotní platnost.

Termíny zkoušek jsou uváděny pro variantu PAPER BASED.

 

Go to top