vzorova_skola_logo.jpg

Proč k nám? Protože …

·         individuálně přistupujeme k žákům v menších třídních kolektivech, výuka od 1. do 7. třídy

·         realizujeme interaktivní výuku (využití interaktivních tabulí a tabletů)

·         podporujeme aktivní vzdělávání žáků (činnostní učení, které podněcuje aktivitu a logické myšlení žáků, učení v souvislostech)

·         realizujeme projektové výuky (školní a třídní projekty)

·         účelně využíváme volný čas (zájmové aktivity, výuka ZUŠ Orchidea, mimoškolní akce)

·         vyučujeme anglický jazyk od 1. ročníku, v 1. - 5. ročníku nepovinný předmět - konverzace v anglickém jazyce, příprava na mezinárodní certifikáty Cambridge English - Young English                                     Learners

·         žáci mají výborné podmínky pro podporu rozvoje tělovýchovy a sportu, kurzy plavání, bruslení a lyžování

·         podporujeme všestranný tělesný rozvoj dětí - posílení hodin TV v 2. a 3. ročníku

·         po vyučování pobíhá atletická přípravka vedená zkušenými trenéry SG Ludvíka Daňka

·         každoročně pořádáme projekt Týden zdraví, Školní olympijský týden, letní a zimní školy v přírodě

·         podporujeme výchovu ke zdravému životnímu stylu, aktivně podporujeme prevenci sociálně patologických jevů – besedy s odborníky, vzdělávací pořady pro žáky

 

Organizace školního roku:

Zahájení školního roku:

pondělí 3. září 2018

Ukončení vyučování v 1. pololetí:

 31. ledna 2019

Ukončení vyučování v 2. pololetí:

 29. června 2019

Třídní schůzky:

 12. září 2018 v 16 hod. schůzka pro rodiče 1. třídy

20. září 2018 třídní schůzky pro rodiče 2. - 7. třídy

17. ledna 2019 třídní schůzky pro rodiče 1. - 7. třída

Hovorové hodiny:

 15. listopadu 2018 14:00 - 17:00 hod.

9. dubna 2019 14:00 - 17:00 hod.

13. června 2019 14:00 - 17:00 hod.

 

Prázdniny:

podzimní prázdniny      29. - 30. října 2018

vánoční prázdniny        22. prosince 2018 - 2. ledna 2019

pololetní prázdniny       1. února 2019

jarní prázdniny            11. - 17. února 2019

velikonoční prázdniny   18. - 19. dubna 2019

Letní prázdniny           29. června - 1. září 2019

 

 

 

 

 

Go to top