vzorova_skola_logo.jpg

Profilace školy:

  • výuka od 1. do 7. ročníku
  • zaměření na cizí jazyky a sport
  • vzdělávání pohybově nadaných žáků s ohledem na tréninkový plán
  • vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
  • vzorová škola SMART- zaměření na interaktivní výuku
  • Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity
  • příprava na mezinárodní certifikáty z angličtiny Cambridge English (Young Learners, Cambridge English: Key for Schools)

 

Organizace školního roku:

Zahájení školního roku:

pondělí 4. září 2017

Ukončení vyučování v 1. pololetí:

středa 31. ledna 2018

Ukončení vyučování v 2. pololetí:

pátek 29. června 2018

Třídní schůzky:

1. ročník - 

2. - 7. ročník - 26. září 2017

1. - 7. ročník - 16. ledna 2018

 

Hovorové hodiny:

14. listopadu 2017

10. dubna 2018

12. června 2018

 

 

Prázdniny:

podzimní - čtvrtek 26. října - pátek 27. října 2017

vánoční - sobota 23. prosince 2017 - úterý 2. ledna 2018

pololetní - pátek 2. února 2018

jarní - pondělí 5. února - neděle 11. února 2018

velikonoční - čtvrtek 29. března - pátek 30. března 2018

 

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2018/2019:

1. - 30. dubna 2018 (termín bude upřesněn v průběhu škol. roku dle pokynu zřizovatele)

 

Dny otevřených dveří:

24. října 2017 od 7:55 do 13:00

 

Go to top